Masz pytania? Zadzwoń!

Zasady wypłaty dofinansowania z programu Mieszkanie dla Młodych

06.04.2017

Chciałbyś skorzystać z programu rządowych dopłat, ale nie wiesz czy spełniasz warunki? Interesuje Cię w jaki sposób odbywa się wypłata środków z MDM?  Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

 

Mieszkanie dla Młodych to rządowy program wsparcia mający na celu ułatwić młodym ludziom zakup ich pierwszej nieruchomości. Reguluje go ustawa z dn. 27 września 2013r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Beneficjentem tego programu może być każda osoba do 35 roku życia (wniosek może złożyć najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyła 35 lat), która nie była/nie jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego ani spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Wsparcie, o którym mowa w akcie prawnym to tak naprawdę dopłata do wkładu własnego wypłacana przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny. W zależności od stanu cywilnego oraz ilości posiadanych dzieci dopłata kształtuje się następująco:


    10% – single oraz małżeństwa bezdzietne
    15% – osoby samotne oraz małżeństwa z jednym dzieckiem
    20% – osoby samotne oraz małżeństwa z dwojgiem dzieci
    30% – osoby samotne oraz małżeństwa z min. trojgiem  dzieci

 

Instytucja kredytująca dokonuje wypłaty środków z tytułu udzielonego nabywcy dofinansowania wkładu własnego, na podstawie aktu notarialnego bądź umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania. Odbywa się to w następujący

Co ważne, kwota dofinansowania wypłacana jest zawsze jako ostatnia transza. W związku z czym wysokość tej transzy musi być równa bądź większa niż suma dofinansowania, a zmiana daty jej wypłaty musi nastąpić w tym samym roku kalendarzowym, w którym została wskazana pierwotnie. W przypadku gdy nabywca zdecyduje się przełożyć datę wypłaty
z np. 09.12.2016 r. na 09.01.2017 r. traci możliwość otrzymania dopłaty, ponieważ nie został spełniony powyższy warunek. Co za tym idzie, bank kredytujący zmuszony jest do wypowiedzenia umowy kredytowej, gdyż transakcja nie może zostać zamknięta.

Dlatego pamiętajmy, aby data wypłaty środków z MDM była określona zawsze
„z pewnym zapasem czasowym”, a dzień w którym ma ona nastąpić musi być dniem roboczym.