Masz pytania? Zadzwoń!

Zasady programu MDM

Z programu MDM mogą skorzystać:

 

  • małżeństwa,
  • osoby samotnie wychowujące dzieci,
  • osoby niepozostająca w związku małżeńskim (tzw. single).

 

Kredyt MDM może otrzymać osoba, która do dnia nabycia lokalu nie była:

 

  • właścicielem budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • osobą której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienie współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal.