Masz pytania? Zadzwoń!

Ważność wniosku zarejestrowanego w systemie BGK

25.01.2017

   Istotną informacją jest fakt, iż wnioski które są zarejestrowane przez Bank ważne są w systemie BGKu jedynie przez 60 dni. Oznacza to, że po tym terminie wniosek zostaje automatycznie usuwany. Z tego względu ważne jest by nie przekraczać tego terminu. Podpisanie umowy kredytowej oraz zgłoszenie jej do BGK musi zostać spełnione w ciągu tych 60 dni. W innym razie konieczne będzie zgłoszenie nowego wniosku.


   Ważne: Warto wiedzieć, że każdy klient ma prawo do zgłoszenia rezygnacji z zarejestrowanego już wniosku,  a następnie złożenia nowego wniosku. Oznacza to, że w przypadku zmian parametrów zawartych w starym wniosku można złożyć kolejny wniosek o nowych parametrach. Jednak niekorzystne jest to, że Bank nie ma obowiązku przekazania takich informacji do BGK w określonym czasie. Zdarza się, więc że pomimo rezygnacji klienta Bank może w ogóle nie przesłać takiej wiadomości w efekcie czego klient musi czekać, aż zostanie wycofany pierwszy wniosek i dopiero wtedy może złożyć nowy na inne paramenty.


   Niestety klient nie ma możliwości osobiście złożyć rezygnacji bezpośrednio w BGK. Musi się to odbywać za pośrednictwem danego Banku.