Masz pytania? Zadzwoń!

MDM a oświadczenia składane przez Klienta

20.01.2017

Oświadczenia składane przez osobę, która chcę skorzystać z kredytu z dofinansowaniem
 
W przypadku programu MDM konieczne jest wykazanie przez potencjalnego beneficjenta programu pewnych informacji. Przede wszystkim wymaga się spełnienia poniższych warunków:


1. Złożenie pisemnego oświadczenia, iż nie był i do dnia nabycia mieszkania nie będzie:


a) właścicielem danego mieszkania lub budynku,
b) posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
 
2. W sytuacji kiedy jesteśmy najemcą lokalu mieszkalnego innego niż dofinansowywane w programie MDM mieszkanie lub przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego – konieczne jest złożenie pisemnych zobowiązań o:


a) rozwiązaniu danej umowy najmu lokalu oraz opróżnienia mieszkania
b) zrzeczeniu się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu.

Ważne aby tego dokonać w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, mającego stanowić przedmiot kredytowania. Jeżeli tego nie dopełnimy istnieje ryzyko utraty dofinansowania.
 
3. Pisemne oświadczenie, że kupowane mieszkanie finansowane w ramach MDM zaspokaja wszystkie własne potrzeby mieszkaniowe Klienta.
 
4. Pisemne oświadczenie osoby, która wybudowała przedmiotowe mieszkanie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej - czyli danego dewelopera, że zostanie / zostało ono po raz pierwszy zasiedlone przez Klienta.


   Istnieją także sytuacje, w których mieszkanie dofinansowywane w programie MDM jest użytkowane przez Klienta w celu zaspokojenia jego własnych potrzeb mieszkaniowych jeszcze przed przeniesieniem na niego prawa własności. W takich przypadkach konieczne jest sporządzenie pisemnego oświadczeni dewelopera, który wybudował dany lokal, że w okresie od pierwszego zasiedlenia tego mieszkania, mającego miejsce po dniu 31 grudnia 2012r. do dnia jego nabycia przez Klienta, dany lokal jest wynajmowany w oparciu o umowę najmu zawartą pomiędzy deweloperem, a klientem.