Masz pytania? Zadzwoń!

W jaki sposób ubiegać się o kredyt w programie MDM – kolejność działań

13.01.2017

   Po pierwsze konieczne jest znalezienie właściwej nieruchomości, która ma spełniać wszelkie wymagania (więcej informacji). Dopiero po znalezieniu takiego mieszkania możliwe jest składanie wniosku o kredyt. Dzieje się tak między innymi, dlatego, że dana nieruchomość stanowi zabezpieczenie w przypadku kredytu hipotecznego i bank musi zweryfikować czy dana nieruchomości po pierwsze kwalifikuje się do programu z dofinansowanie po drugie czy będzie mogła stanowić zabezpieczenie kredytu.


   Wybieramy więc daną nieruchomość, a następnie podpisujemy z deweloperem - w przypadku rynku pierwotnego lub osobą fizyczną - w przypadku rynku wtórnego umowę.


   Kolejny krok zależy od rodzaju umowy. Mianowicie istnieją dwa rodzaje umów: rezerwacyjna i deweloperska. Różnica między innymi polega na tym, że umowa rezerwacyjna nie jest sporządzana w formie aktu notarialnego i nie ponosimy z tytułu jej podpisania żadnych kosztów, ale nie chroni ona nas w taki sposób jak umowa deweloperska.


   Dodatkowo należy posiadać także projekt umowy deweloperskiej, który to wraz z prospektem informacyjnym należy dołączyć do umowy rezerwacyjnej, a następnie wszystkie dokumenty złożyć razem z wnioskiem o udzielenie kredytu. Pracownicy banku przygotowują umowę kredytową właśnie w oparciu o wszystkie powyższe dokumenty. Warto wcześniej sprawdzić czy zapisy w jednej czy drugiej umowie spełniają warunki programu, żeby nie poprawiać umowy i jak najszybciej rozpocząć proces kredytowy.

 

   Podpisanie umowy rezerwacyjnej wiąże się często z koniecznością opłacenia kaucji w wysokości zależnej od ustaleń z deweloperem. Jest ona w przyszłości zwracana klientowi lub uznawana za wkład własny klienta na poczet kredytu. Gdy termin ważności umowy rezerwacyjnej dobiega końca istnieją dwie możliwości:

 

 

 • można podpisać umowę deweloperską- tylko w przypadku pozytywnej weryfikacji i decyzji kredytowej
 • umowa wygasa, transakcja kupna mieszkania nie dochodzi do skutku- należy odebrać kaucję i nie musimy robić nic więcej

 

   Umowa deweloperska zawierana jest w formie aktu notarialnego. Jest to, więc bardziej wiążąca umowa. W przypadku takiej umowy występują bezzwrotne koszty, które nakazują bankowi obowiązek wypłaty pierwszej transzy. Oczywiście musi to nastąpić w terminie ujętym w danej umowie. Ważne jest, że wypłata kredytu może mieć miejsce, gdy wszystkie strony spełnią wszelkie wymagania. Oznacza to, że zarówno kredytobiorcy jak i bank oraz deweloper muszą dopełnić wszelkich formalności. Warto, więc podpisać umowę we właściwym czasie, który zagwarantuje, że ze wszystkim zdążymy.


Jakie dokumenty składamy w banku?


W przypadku kredytobiorców będą to:

 

 • dokumenty, które potwierdzają źródło uzyskiwania dochodu oraz jego wysokość
 • dokumenty dotyczące danej nieruchomości, a są to: umowa rezerwacyjna oraz prospekt informacyjny zawierający: oraz wzór umowy deweloperskiej
 1. wszelkie dane dotyczące dewelopera;
 2. informacje na temat rodzaju inwestycji;
 3. dane dotyczące konkretnego lokalu, czyli mieszkania lub domu który kupujemy;
 4. posiadane pozwolenie na budowę;
 5. plan zagospodarowania terenu;
 6. plan mieszkania wraz z podaniem dokładnej jego powierzchni i lokalizacji;
 7. standard wykończenia lokalu;
 8. projekt umowy deweloperskiej;
 9. harmonogram wypłaty transz.
 • wniosek kredytowy;
 • wniosek o dofinansowanie w ramach MDM;
 • oświadczenie dewelopera;

 

W zależności od banku, w którym składamy wniosek mogą być wymagane różne załączniki i niestandardowe dokumenty. Wszystko zależy od procedur panujących w określonej instytucji. Czasem wymagane jest dostarczenie potwierdzenie nadania dzieciom numerów Pesel lub inne dokumenty, o których wcześniej nie wspomniano. Warto, więc wcześniej ustalić co będzie niezbędne w naszej konkretnej sytuacji..


Co dalej i ile to trwa?

 

   Decyzja kredytowa to upragniony i wyczekany przez przyszłych kredytobiorców moment. To wtedy okazuje się czy i na jakich zasadach zostanie udzielony nam kredyt. Zostaje ona podjęta na podstawie wszystkich złożonych wcześniej dokumentów w banku. Ile to trwa? Nie da się jednoznacznie określić czasu, gdyż tak naprawdę wszystko zależy od kilku czynników. Przede wszystkim dużą rolę odgrywa tutaj skomplikowanie wniosku czy też jakość złożonych dokumentów. Najczęściej należy liczyć na to minimum miesiąc. Czasem zdarza się, że po około miesiącu wypłacana jest już pierwsza transza jednak takie sytuacja nie zdarzają się zbyt często.


   Po uzyskaniu pozytywnie rozpatrzonego wniosku kredytowego koniecznie musimy spełnić wszystkie wymagania dotyczące podpisania umowy kredytowej. Właśnie w tym czasie wymagane jest podpisanie umowy deweloperskie - oczywiście o ile nie została ona podpisana już wcześniej. Koniecznie taka umowa musi występować w formie aktu notarialnego. Aby tego dokonać należy umówić się z deweloperem na podpisanie takiego dokumentu w biurze notarialnym. Następnie możemy już wybrać się do banku w celu podpisania umowy kredytowej.


   Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale dofinansowanie w ramach MDM jest wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który całą kwotę danego dofinansowania wypłaca zawsze jako ostatnią ze wszystkich transz kredytu. Konieczne jest zatem by w harmonogramie wszystkich wpłat występował podział kwot. Taki harmonogram jak wiadomo jest częścią umowy deweloperskiej, więc warto zawczasu przypilnować czy wszystko się w nim zgadza. Ostatnia transza powinna wynosić  kwotę  nie mniejszą niż wysokość uzyskanej przez nas kwoty dopłaty.  Jest to bardzo ważne, gdyż w przypadku niejasnych sytuacji mogą wystąpić problemy z wypłatą dofinansowania. Dodatkowo po złożeniu danego wniosku o kredyt MDM bank rezerwuje dla nas w BGK określoną kwotę wsparcia. W przypadku różnić w harmonogramie mogą wystąpić naprawdę duże problemy uniemożliwiające wypłatę środków.


   Po załatwieniu wszystkich powyższych formalności możemy właściwie przejść do uruchomienia kredytu. Do tego potrzebne będzie spełnienie warunków zapisanych  w decyzji kredytowej (np. dostarczenie umowy przelewu wierzytelności z wartego rachunku powierniczego; umowy przelewu wierzytelności z umowy deweloperskiej lub aktu notarialnego przenoszącego własność w przypadku rynku wtórnego)


   Dodatkowo przy kredycie MDM należy także podpisać weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Po spełnieniu tych wymagań należy podpisać depozycję wypłaty transz i właściwie to tyle. Warto pamiętać, że przed podpisaniem każdej umowy warto ją na spokojnie przejrzeć we własnym domu. Może to uchronić nas przed złymi decyzjami i pochopnym podpisaniem niejasnych kwestii.


   Bardzo istotną kwestią jest również podpisanie we właściwym momencie dyspozycji o wypłatę dofinansowania. Wniosek musi być podpisany na min. 14 dni przed uruchomieniem środków – jeżeli nie zostanie to zrobione we właściwym momencie możemy utracić dofinansowanie i różnice trzeba będzie opłacić z własnych środków.