Masz pytania? Zadzwoń!

Jak sporządzić umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości, aby kwalifikowała się do programu Mieszkanie dla Młodych?

06.04.2017

Od 1 września 2015r. z rządowego programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać osoby, które chcą nabyć nieruchomość również z rynku wtórnego. Zmiana ta spowodowała większe zainteresowanie powyższym projektem, zwłaszcza wśród mieszkańców małych miejscowości, w których rynek pierwotny jest słabo rozbudowany.


Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi dokładnie określa jakie warunki musi spełniać nieruchomość, aby mogła zostać objęta programem rządowego wsparcia. W przypadku mieszkań maksymalna powierzchnia do jakiej kwalifikują się nieruchomości wynosi 75m2, w przypadku domów jednorodzinnych jest to 100m2. Wyjątkiem jest sytuacja, w której osoby ubiegające się o kredyt wychowują co najmniej troje dzieci – tu zakres zwiększa się do 85m2 (mieszkanie) i 110m2 (dom). Istotne jest również, aby cena nieruchomości mieściła się w określonych limitach cen za m2 ustalanych odpowiednio dla  stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami województw oraz pozostałych gmin wojewódzkich – odrębnie dla rynku pierwotnego i  rynku wtórnego.


Jednym z podstawowych dokumentów, bez których otrzymanie kredytu hipotecznego staje się niemożliwe jest umowa sprzedaży. W przypadku rynku wtórnego jest to umowa przedwstępna. Artykuł 389 kodeksu cywilnego definiuję ją jako tę, przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy („umowy przyrzeczonej”). Dokument ten może zostać zawarty w formie pisemnej bądź w formie aktu notarialnego.
Co więc powinno znaleźć się w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, aby kwalifikowała się do programu MDM?
Przede wszystkim dane osobowe strony kupującej i sprzedającej oraz informacje dotyczące rodzaju nabywanego prawa do lokalu: własnościowe lub spółdzielcze-własnościowe.  Dokładny adres nieruchomości, a także metraż. Ważne jest, aby w nawiązaniu do powierzchni używać zwrotu powierzchnia użytkowa, pamiętając przy tym, że antresole, schowki w ścianach, szafy, balkony czy piwnice nie stanowią jej części. Podany musi być też nr KW mieszkania, a jeżeli jej nie ma, to nr KW budynku, w którym znajduje się lokal.


Cenę, za którą nabywana jest nieruchomość należy rozbić na transze, podać datę wypłaty każdej z nich, nie zapominając jednocześnie o zasadzie, że ostatnia transza zawiera kwotę dofinansowania, a data jej wypłaty przypada zawsze na dzień roboczy. Warto przy tym pamiętać, aby termin wypłaty dofinansowania ustalić na minimum 14 lub 21 dni roboczych po wypłacie kredytu, gdyż właśnie tyle czasu zastrzegają sobie banki na przelanie środków.
 Zdefiniować należy też czy na poczet zakupu płacona została zaliczka czy zadatek oraz w jaki sposób pieniądze zostały przekazane: przelewem czy gotówką, a także podać numer rachunku bankowego sprzedającego.
Podstawa nabycia nieruchomości to kolejna kwestia, której pominąć nie można. Spisując umowę należy zaznaczyć czy sprzedający stali się jej właścicielami w wyniku np.: kupna, otrzymania w spadku czy też darowiźnie. Wspomnieć trzeba też o dacie wydania lokalu.


Umowa, w której zawarte zostaną te podstawowe dane, przy zachowaniu ściśle określonych wytycznych dotyczących nieruchomości, będzie umową spełniającą wymogi programu MDM.